Werkwijze

Ieder coachtraject bestaat uit 4 stappen:

1. Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek bij mij in de praktijk, kun je samen met je kind ervaren of het klikt en of mijn manier van werken jullie aanspreekt. Ik bespreek graag jullie hulpvraag en of kindercoaching zinvol is. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

2. Intakegesprek

Kies je ervoor om je kind door mij te laten coachen, dan volgt na de kennismaking het intakegesprek. Tijdens deze afspraak, die bij jullie thuis is of bij mij in de praktijk, nemen we het intakeformulier door dat je vooraf van mij ontvangt en invult. Aan de hand hiervan stellen we vast wat ieder van jullie wil bereiken en ik geef een inschatting van het aantal coachsessies dat nodig is. Het aantal is meestal ongeveer 5 sessies.

3. Coachsessies

Tijdens de coachsessies werk ik individueel met je kind. Deze gesprekken zijn bij mij in de praktijk, bij jullie thuis of (in overleg) op school. Ik help jouw kind om tot inzichten te komen en antwoorden te vinden op vragen. Het uitgangspunt is leren om op eigen kracht oplossingen te vinden en vertrouwen te hebben in zichzelf. Ik maak gebruik van verschillende methoden en materialen. Dit is afhankelijk van wat je kind nodig heeft. Mijn aanpak is altijd oplossingsgericht.

4. Afronding

Aan het einde van het traject hebben we samen met jouw kind een afrondend gesprek. We blikken terug op wat we hebben gedaan en welke stappen je kind heeft gezet. Ter afsluiting geef ik advies en tips voor de toekomst.

 

“Het voorbeeld  met de sneeuwbol was zo duidelijk. Het gevoel zit zo overal om haar heen, maar als je even wacht, dwarrelt het naar beneden. Wij wilden haar handvatten geven om in geval van ‘nood’ te weten dat ze een keus heeft. We zien dat ze vrijer is geworden en beter kan vertellen wat ze voelt. Naar Carmelina gaan, was echt haar ding en ze vond het altijd fijn om te gaan. Een hele veilige en prettige ervaring voor ons allemaal.”

Vader en moeder van T. (6 jaar) uit Tilburg