Privacyverklaring

Ik Ben Ikke Kindercoaching, gevestigd in Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ikbenikke.nl
info@ikbenikke.nl
06-222 06 218

Carmelina Di Rosa is de Functionaris Gegevensbescherming van Ik Ben Ikke Kindercoaching. Zij is te bereiken via de bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik Ben Ikke Kindercoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in een aanvraagformulier, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik Ben Ikke Kindercoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor kindercoaching en de training Ik Leer Leren:
gegevens van personen jonger dan 16 jaar, verstrekt door de ouders, met betrekking tot de hulpvraag van het kind of de tiener.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan16 jaar, daarom adviseer ik ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@ikbenikke.nl, dan verwijder ik de gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik Ben Ikke Kindercoaching verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor de volgende doelen:

– Het helder krijgen en beoordelen van de hulpvraag voor coaching of voor de training Ik Leer Leren
– Het afhandelen van betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik Ben Ikke Kindercoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik Ben Ikke Kindercoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens:

Voor kindercoaching: 3 jaar

Alle opgegeven persoonsgegevens blijven bewaard zodat ouders nog een beroep kunnen doen op vervolgacties of een vervolgtraject. Wanneer ouders hierom vragen, worden de gegevens eerder verwijderd.

Voor de training Ik Leer Leren: 1 jaar

Alle opgegeven persoonsgegevens blijven bewaard zodat ouders en deelnemende tieners nog een beroep kunnen doen op vervolgacties of een vervolgtraject. Wanneer ouders of deelnemers hierom vragen, worden de gegevens eerder verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik Ben Ikke Kindercoaching verstrekt informatie aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik Ben Ikke Kindercoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ik Ben Ikke Kindercoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou, een ander of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ikbenikke.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik Ben Ikke Kindercoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik Ben Ikke Kindercoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ikbenikke.nl

“Het voorbeeld  met de sneeuwbol was zo duidelijk. Het gevoel zit zo overal om haar heen, maar als je even wacht, dwarrelt het naar beneden. Wij wilden haar handvatten geven om in geval van ‘nood’ te weten dat ze een keus heeft. We zien dat ze vrijer is geworden en beter kan vertellen wat ze voelt. Naar Carmelina gaan, was echt haar ding en ze vond het altijd fijn om te gaan. Een hele veilige en prettige ervaring voor ons allemaal.”

Vader en moeder van T. (6 jaar) uit Tilburg