Weinig zelfvertrouwen

Een kind dat weinig zelfvertrouwen heeft, kan dat op verschillende manieren uiten. Angst, verlegenheid, passiviteit, vaak alleen, stil zijn, moeite met vriendschap sluiten, moeite met contact leggen, een negatief zelfbeeld of de overtuiging nergens goed in te zijn: dit kunnen allemaal losstaande problemen zijn, maar ze kunnen ook met elkaar samenhangen en in verschillende combinaties een teken zijn van weinig zelfvertrouwen.

Het negatieve beeld dat kinderen van zichzelf hebben, wordt in stand gehouden of nog negatiever omdat het door weinig zelfvertrouwen niet lukt om positieve ervaringen op te doen. Om uit deze situatie te komen, is het nodig het patroon te doorbreken. Daar kan ik bij helpen. Ik kan kinderen bewust maken van hun kwaliteiten. Die zien ze vaak zelf niet. We kijken ook naar wat de zwakke punten zijn. Zelfvertrouwen betekent namelijk niet dat je alles kunt en weet en overal goed in bent. Het gaat om jezelf kennen. Als een kind weet wat zijn of haar kwaliteiten zijn, dan is de volgende stap het kijken naar hoe die kwaliteiten ingezet kunnen worden in moeilijke situaties. Door problemen aan te pakken, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen. Dat zorgt voor een positief gevoel en de moed om het een volgende keer weer te proberen.

Samen met jouw kind ga ik op zoek naar wat hij of zij nodig heeft om weer een positief zelfbeeld te hebben en de uitdagingen in het leven weer aan te durven. Dat doe ik op de manier die het beste bij jouw kind past. Dat kan door bijvoorbeeld een spel te spelen, lijstjes of tekeningen te maken of een rollenspel te doen. We onderzoeken samen de kwaliteiten en vaardigheden en bepalen op basis daarvan welke uitdagingen er zijn. Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld fouten durven maken, accepteren van onzekerheid, complimenten geven en ontvangen, helpende gedachten bedenken en successen benoemen. Mijn werkwijze is praktisch en oplossingsgericht.

 

“Het voorbeeld  met de sneeuwbol was zo duidelijk. Het gevoel zit zo overal om haar heen, maar als je even wacht, dwarrelt het naar beneden. Wij wilden haar handvatten geven om in geval van ‘nood’ te weten dat ze een keus heeft. We zien dat ze vrijer is geworden en beter kan vertellen wat ze voelt. Naar Carmelina gaan, was echt haar ding en ze vond het altijd fijn om te gaan. Een hele veilige en prettige ervaring voor ons allemaal.”

Vader en moeder van T. (6 jaar) uit Tilburg