Echtscheiding of verlies

Er zijn verschillende vormen van verlies waar kinderen mee te maken kunnen krijgen: verlies van een familie- of gezinslid door overlijden, verlies van een vertrouwde gezinssituatie door een echtscheiding, verlies van vriendschap door bijvoorbeeld een verhuizing of verlies van gezondheid van iemand binnen de familie of het gezin. Dit betekent grote veranderingen met ook een grote impact.

Het gevoel van verlies heeft een rouwproces tot gevolg en iedereen doorloopt dat op zijn eigen manier. Bij kinderen lijkt het soms alsof ze geen last hebben van een ingrijpende gebeurtenis. Rouwen is niet altijd zichtbaar of merkbaar, maar het kan ook een tijd uitblijven en (jaren) later aanvangen. Als kinderen wel last hebben, kunnen ze veel verdriet voelen en in de war, bang, boos of onzeker zijn. Het kan beangstigend zijn omdat het lijkt alsof het gevoel nooit meer over gaat. Alles is anders en ze kunnen niet terug naar hoe het was.

Rouwen is een individueel proces. Kinderen moeten dat op hun eigen manier doen. Als ze hierin vastlopen, dan helpt een steuntje in de rug. Dat kan ik bieden. Er is helaas geen oplossing voor het verwerken van een verlies of het wegnemen van verdriet. Ik kan wel ondersteunen en samen met jouw kind manieren vinden die hem of haar helpen om met het verdriet om te gaan. Door bijvoorbeeld te oefenen met het herkennen en erkennen van gevoelens, het vertellen of tekenen van emoties, het onderzoeken wat er nodig is om een nieuw evenwicht te vinden of uit te zoeken wat troost biedt. Ik gebruik verschillende materialen en ga zoveel mogelijk op een creatieve manier aan de slag. Ook kinderen die het moeilijk vinden om te praten, kan ik helpen. Emoties uiten en verlies verwerken, daar zijn niet altijd woorden voor nodig.

 

“Het voorbeeld  met de sneeuwbol was zo duidelijk. Het gevoel zit zo overal om haar heen, maar als je even wacht, dwarrelt het naar beneden. Wij wilden haar handvatten geven om in geval van ‘nood’ te weten dat ze een keus heeft. We zien dat ze vrijer is geworden en beter kan vertellen wat ze voelt. Naar Carmelina gaan, was echt haar ding en ze vond het altijd fijn om te gaan. Een hele veilige en prettige ervaring voor ons allemaal.”

Vader en moeder van T. (6 jaar) uit Tilburg